SUA Öğren, Geliştir ve Üret

Kurulum
SUA Nasıl Kurulur
Değişkenler
Nedir neye yarar
Veri Tipleri
Dizgi, dizi, rakam, ikilidurum veritiplerinin açıklaması
Hata Ayıklama
Hata Mesajları nasıl oluşur, nasıl düzeltilir
Görsel Öğeler
Form elemanlarının kullanımı, "özellik" - "fonksiyon" - "olay" nedir
Örnek Projeler
SUA ile yapılmış örnek uygulamalar
Dersler
Görsel ve Video anlatımlı dersler
Dersler
Hata Mesajları
Kurulum
Örnek Projeler

Yorumlar