Yuvarla

Ondalık sayının yakın tarafa yuvarlanmış sayısını verir.

Komut

yuvarla(sayı, ondalık)

Örnekler

örnek1 = yuvarla(9.3);  // 9

sayı = 125.852;
örnek2 = yuvarla(sayı);  // 126

örnek3= yuvarla(12.475,2);  // 12.48

Yorumlar