Uzunluk

Dizi elemanlarının sayısını veya Metin değişkenlerinin karakter sayısını verir.

Komut

uzunluk(değişken)

Bakınız: say(değişken)


Yorumlar