Topla

Verilen sayıları toplar

Komut

topla(sayı1,sayı2,...)

Örnekler

örnek1 = topla(3,5);  // 8

sayı1 = 10;
sayı2 = 4;
sayı3 = 3;
örnek2 = topla(sayı1,sayı2,sayı3);  // 17

Yorumlar