Tipler

Dizgi: Yazı, rakam ve sembollerin tümünü barındırabilen (alfabe,numara,karakterleri içeren) veri türüdür. Başında ve sonunda çift tırnak veya tek tırnak kullanılır.

İkilidurum: Sadece "doğru" ve "yanlış" değerini taşır. (evet-hayır, açık-kapalı gibi durumlarda kullanılabilir)

Sayı: Sadece tamsayı, rakam değerini taşır.

Ondalık: Virgüllü rakamlar için kullanılır.

Dizi: Birden fazla değer taşır. Başında ve sonunda [ ] işaretleri kullanılır, değerler arasına virgül konur.

Anahtarlı Dizi: Dizilerin anahtarlanmış halidir, Birden fazla değer taşır. Daha gelişmiş ve karmaşık yapılarda kullanılabilir. Başında ve sonunda { } işaretleri kullanılır, anahtar ve değer arasına : (iki nokta üst-üste), değerler arasına ise (virgül) konur.

Eleman: Form elemanlarında kullanılır. Form Elemanları

Renk: Yazı ve zemin renklendirme için kullanılır. Renk ÇeşitleriYorumlar