Tip

Verilen değerin veya değişkenin tipini verir

Komut

tip(değer)

Örnekler

örnek1 = tip(renkler.mavi);  // renk
örnek2 = tip(15);  // tamsayı
örnek3 = tip(5.8);  // ondalık
örnek4 = tip("sua");  // metin
örnek5 = tip(["ali","veli"]);  // dizi
örnek6 = tip({"isim":"osman"});  // anahtarlıdizi

Yorumlar