Tekrarla

Verilen metni tekrarlatmak için kullanılır.

Komut

tekrarla(metin, tekrarsayısı)

Örnekler

örnek1 = tekrarla("Sua",2);  // SuaSua

met = "merhaba,";
örnek2 = tekrarla(met,3);  // merhaba,merhaba,merhaba

Yorumlar