Tavan

Ondalık sayının yukarı yuvarlanmış sayısını verir.

Komut

tavan(sayı)

Örnekler

örnek1 = tavan(9.3);  // 10

sayı = 125.852;
örnek2 = tavan(sayı);  // 126

Yorumlar