Taban

Ondalık sayının aşağı yuvarlanmış sayısını verir.

Komut

taban(sayı)

Örnekler

örnek1 = taban(9.3);  // 9

sayı = 125.852;
örnek2 = taban(sayı);  // 125

Yorumlar