Sürücüler

Bilgisayardaki disk sürücülerini, dizi olarak verir.

Komut

sürücüler()

Dönüş Değerleri:

isim: Sürücü adı
boyut: Sürücünün boyutu
tip: Sürücünün tipi (disk,fixed,cdrom)

Örnekler

sür = sürücüler();  // [{isim:"c:/",boyut:9999,tip:"Fixed"},{isim:"e:/",boyut:8888,tip:"CDRom"}]

a = say(sür); // sürücü sayısını verir.
b = sür[1];   // birinci sürücünün bilgilerini verir.
c = b.isim;   // birinci sürücünün adını verir.

Yorumlar