Say

Dizi elemanlarının sayısını veya Metin değişkenlerinin karakter sayısını verir.

Komut

say(değişken)

Örnekler

örnek1 = say("sua"); // 3
örnek2 = say(["sua","programlama"]); // 2
örnek3 = say(["sua"]); // 1
örnek4 = say({11:"ali",22:"veli",33:"zeki",44:"baki"}); // 4
meyveler = ["elma","armut","portakal","çilek"];
meyve_sayısı = meyveler.say; // 4

Yorumlar