Parçala

Verilen metni parçalayıp dizi haline getirir.

Komut

parçala(metin, ayraç)

Örnekler

örnek1 = parçala("s-u-a","-");  // ["s","u","a"]

met = "ali,veli,zeki";
ayır = ",";
örnek2 = parçala(met,ayır);  // ["ali","veli","zeki"]

Yorumlar