Liste

Komut

liste()

Özellikler

İsimTipAçıklamaKullanım
metinmetinÜzerindeki Yazıeleman.metin = "Test";
yazıboyuttamsayıYazı Boyutueleman.yazıboyut = 15;
kalınikilideğerYazı Kalınlığıeleman.kalın = doğru;
eğikikilideğerYazı Eğikliğieleman.eğik = doğru;
altçizgiikilideğerYazı Alt Çizgisieleman.altçizgi = doğru;
renkrenkYazı Rengieleman.renk = renkler.siyah;
zeminrenkZemin Rengieleman.zemin = renkler.sarı;
genişliktamsayıGenişlikeleman.genişlik = 60;
yüksekliktamsayıYükseklikeleman.yükseklik = 25;
soltamsayıSol Mesafeeleman.sol = 75;
üsttamsayıÜst Mesafeeleman.üst = 85;
hizametinYazı Hizası (sol,sağ,orta)eleman.hiza = "orta";
bağelemanBağlı Olduğu Üst Elemanıeleman.bağ = eleman2;
menüelemanİçerik Menü Elemanıeleman.menü = eleman3;
düzenlenebilirikilideğerDüzenlenebilir Özelliğini Ayarlarel.düzenlenebilir = doğru;
seçilensatırtamsayıSeçilen Satırın Numarasını Verireleman.seçilensatır;
seçilensatırlarikilideğerSatırların Sayılarını Gösterir / Gizlerel.satırsayısıgöster = doğru;

Fonksiyonlar

İsimParametreAçıklamaKullanım
aktif Pasif Elemanı Aktif Edereleman.aktif();
pasif Aktif Elemanı Pasif Edereleman.pasif();
göster Gizlenen Elemanı Gösterireleman.göster();
gizle Gözüken Elemanı Gizlereleman.gizle();
kaldır Elemanı Kaldırır, Silereleman.kaldır();
konumsol, üstElemanın Konumunu Ayarlareleman.konum(10,30);
boyutgenişlik, yükseklikElemanın Boyutunu Ayarlareleman.boyut(70,25);
odaklan Elemana Odaklanıreleman.odaklan();
yaslanyerElemanın Yaslanacağı Yeri Ayarlareleman.yaslan("sol");
taşınabilir Elemanı Taşınabilirliğini Ayarlareleman.taşınabilir();

Sütunlar

İsimParametreAçıklamaKullanım
sütunlar.eklemetin, dizi, anahtarlıdiziSütun Eklerel.sutunlar.ekle("sütun1","sütun2");
el.sutunlar.ekle(["sütun1","sütun2"]);
el.sutunlar.ekle({"isim1":"sütun1","isim2":"sütun2"});
sütunlar.kaldırsütun numarası veya sütun adıSütunu Kaldırır / Silerel.sutunlar.kaldır(1);
el.sutunlar.kaldır("isim");
sütunlar.temizle Sütunları Temizler / Sıfırlarel.sutunlar.temizle();
sütunlar.say Sütun Sayısını Verirel.sutunlar.say;
sütunlar.gizlesütun numarası veya sütun adıGösterilen Sütunu Gizlerel.sutunlar.gizle(2);
el.sutunlar.gizle("isim");
sütunlar.göstersütun numarası veya sütun adıGizlenen Sütunu Gösterirel.sutunlar.göster(4);
el.sutunlar.göster("isim");

Satırlar

İsimParametreAçıklamaKullanım
satırlar.eklemetin, dizi, anahtarlıdiziSatır Eklerel.satırlar.ekle("veri1","veri2");
el.satırlar.ekle(["veri1","veri2"]);
el.satırlar.ekle({"isim1":"veri1","isim2":"veri2"});
satırlar.kaldırSatır NumarasıSatırı Kaldırır / Silerel.satırlar.kaldır(1);
satırlar.temizle Satırları Temizler / Sıfırlarel.satırlar.temizle();
satırlar.say Satır Sayısını Verirel.satırlar.say;
satırlar.gizleSatır NumarasıGösterilen Sütunu Gizlerel.satırlar.gizle(2);
satırlar.gösterSatır NumarasıGizlenen Sütunu Gösterirel.satırlar.göster(5);

Olaylar

İsimTipAçıklamaKullanım
tıklandıFare HareketiElemana Tıklandığında Çalışıreleman.tıklandı = {
//komutlar
}
çifttıklandıFare HareketiElemana Çift Tıklandığında Çalışıreleman.çifttıklandı = {
//komutlar
}
faregeldiFare HareketiElemana Fare Geldiğinde Çalışıreleman.faregeldi = {
//komutlar
}
faregittiFare HareketiElemandan Fare Gittiğinde Çalışıreleman.faregitti = {
//komutlar
}
fareüzerindeFare HareketiElemanın Üzerinde İken Çalışıreleman.fareüzerinde = {
//komutlar
}
tuşbasıldıTuş HareketiElemanda İken Tuşa Basıldığında Çalışıreleman.tuşbasıldı = {
//komutlar
}
tuşbırakıldıTuş HareketiElemanda İken Tuş Bırakıldığında Çalışıreleman.tuşbırakıldı = {
//komutlar
}

Örnekler

lis = liste();
lis.düzenlenebilir = doğru;
lis.yaslan("tümü");
lis.sütunlar.ekle("sütun1","sütun2","sütun3");
lis.satırlar.ekle("aaa","bbb","ccc");
lis.satırlar.ekle(["111","222","333"]);

Yorumlar