Küçük Harf

Verilen metnin büyük harflerini, küçük harflere çevirir.

Komut

küçükharf(metin)

Örnekler

örnek1 = küçükharf("SUA");  // sua

met = "DEnemE";
örnek2 = küçükharf(met);  // deneme

Yorumlar