Kalan

Bir sayının başka bir sayıdan kalan değerini verir.

Komut

kalan(sayı1,sayı2)

Örnekler

örnek1 = kalan(10,4);  // 2

sayı1 = 12;
sayı2 = 7;
örnek2 = kalan(sayı1,sayı2);  // 1

Yorumlar