Form Elemanları

Uygulama formunuzda kullanabileceğiniz tasarım elemanlarını içerir.

Tanımlar:

Formun tümünü etkileyen özellik, fonksiyon ve olay tanımları hakkında bilgi için tıklayın

Eleman yönetim ve yapısı hakkında bilgilendirme:

Değişkene Yükleme:

Yeni bir eleman oluşturduğunuzda, bununla ilgili işlemler yapmak için değişkene yüklemelisiniz.
Örneğin: btn = buton("Yeni Buton"); komutu ile, btn değişkenine buton elemanımızı yüklemiş oluruz.

Özellik

Her elemanın kendine göre özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri, komutlar içerisinde okumamız veya değiştirmemiz gerekebilir.
Okuma : eleman.özellik;    Yazma: eleman.özellik = değer;
Örneğin:
btn.metin = "Test Buton"; komutu ile, butonumuzun yazısını değiştirebiliriz.
mesaj.uyarı(btn.metin); komutu ile, butonumuzun yazısını okuyabilir, ekranımızda gösterebiliriz.

Fonksiyon

Her elemanın kendine göre fonksiyonları mevcuttur. Fonksiyonlar, buton ile ilgili işlemleri çalıştırmamızı sağlar.
eleman.fonksiyon(); şeklinde, ilgili elemanın fonksiyonunu çalıştırabiliriz.
Örneğin: btn.gizle(); komutu ile, butonumuzu gizleyebiliriz.

Olay

Her elemanın kendine göre olayları vardır. Bu olay gerçekleşirse, ilgili komutlar çalışır.
eleman.olay = { ...komutlar... };  şeklinde tanımlanır.
Örneğin: btn.tıklandı = { mesaj.uyarı("merhaba"); }; komutu ile, butonumuza tıklandığında ekrana "merhaba" mesajı basabiliriz.
Açılan Kutu
Ağaç
Ana Menü
Ayraç
Bağlantı
Buton
Etiket
Liste
Menü
Metin Alanı
Metin Kutusu
Onay Kutusu
Panel
Parola Kutusu
Radyo Buton
Resim
Sekme
Tarih

Yorumlar