Koşullu Komutlar (Eğer)

Uygulama içerisindeki bazı komutları, şartlara bağlayarak çalışmasını sağlamak içindir.

Kullanımı

eğer( koşul ){ ...komut... }

Koşul

sol işaret sağ

Sol ve Sağdaki ifadeler, değişken, fonksiyon veya veri tiplerinden herhangi bir değer kullanılabilir.

İşaretler

İşaretDetayAçıklama
==Çift EşittirSol ve Sağ Birbirine Eşit İse
!=Ünlem,EşittirSol ve Sağ Birbirine Eşit Değilse
<>Küçüktür, BüyüktürSol ve Sağ Birbirinden Farklıysa
<KüçüktürSoldaki Sağdakinden Küçük İse
>BüyüktürSoldaki Sağdakinden Büyük İse
<=Küçük EşittirSoldaki Sağdakine Eşit veya Küçük İse
>=Büyük EşittirSoldaki Sağdakine Eşit veya Büyük İse

Tek Koşullu

sayı1 = 10;
sayı2 = 5;

eğer( sayı1 > sayı2 ){
   //sayı1 büyük olduğunda, burası çalışır
}

Çok Koşullu

Belirlediğiniz şartlar birden fazla koşuldan oluşabilir. Böyle bir durumda koşullar arasında "ayraç" kullanılır.

Ayraçlar

İşaretDetayAçıklama
&&Çift AmpersandVE
||Çift Dik ÇizgiVEYA

Örnek

sayı1 = 10;
sayı2 = 5;

eğer( sayı1 == 10 && sayı2 != 1){
   //komutlar
}
Koşul Açıklaması: sayı1   10'a eşit ise VE sayı2   1'e eşit değilse

Örnek

meyveler = ["çilek","erik","karpuz"];
sebzeler = ["ıspanak","lahana","marul"];

sebze_sayısı = say(sebzeler);

eğer( say(meyveler) > 0 || sebze_sayısı < 5){
   //komutlar
}
Koşul Açıklaması: meyve sayısı sıfırdan büyük ise VEYA sebze sayısı 5'ten küçük ise

Yorumlar