Döngüler

Döngü, bazı komutları, belirli şartlara bağlayarak tekrar tekrar çalıştırmaya yarar.

Tek Parametreli Döngü

döngü(koşul){ ...komutlar... }
koşul: doğru olduğu müddetçe, komutlar uygulanır.

Örnek

sayı=1;

döngü(sayı <= 3)
{
  btn = buton();
  btn.metin = "buton" + sayı;
  btn.sol = 20;
  btn.üst = sayı * 30;
  sayı++;
}

Üç Parametreli Döngü

döngü(baştanım; koşul; sontanım){ ...komutlar... }
baştanım: döngü başlamadan önce çalışan komut.
koşul: doğru olduğu müddetçe, komutlar uygulanır.
sontanım: döngü komutları uygulandıktan sonra çalışan komut.

Örnek

döngü(sayı=1; sayı <= 3; sayı++)
{
  btn = buton();
  btn.metin = "buton" + sayı;
  btn.sol = 20;
  btn.üst = sayı * 30;
}

Yorumlar