Doldur

Verilen değeri belirli bir karakter uzunluğuna tamamlamak için, sağına-soluna ekleme yapmak için kullanılır.

Komut

doldur(değer, uzunluk, karakter, yön)

Örnekler

örnek1 = doldur("12",6,"0","sağ");   // 120000
örnek2 = doldur("12",6,"0","sol");   // 000012
örnek3 = doldur("12",6,"0","dağıt"); // 001200

Yorumlar