Değiştir

Verilen metnin içindeki değeri, başka bir değer ile değiştirmek için kullanılır.

Komut

değiştir(metin, eskideğer, yenideğer)

Örnekler

örnek1 = değiştir("sua","a","A");  // suA

isim = "Hüseyin";
örnek2 = değiştir("Merhaba {ziyaretçi}","{ziyaretçi}",isim);  // Merhaba Hüseyin

Yorumlar