Değişkenler

Değişkenler, verilerinizi taşıyan yüklenicilerdir.

Uygulamanızı geliştirirken sık sık yaz-boz yapabileceğiniz veya şartlara bağlı olarak değişen değerler kullanabileceğiniz tanımlardır.

Bu değerleri parametre olarak farklı fonksiyonlara gönderebilir, form elemanlarınızın özelliklerinde kullanabilir, şartlı kontroller yapabilirsiniz.

Değişken Tipleri

Değişkenler, tanımladığınız değerlere göre farklı tiplerden oluşmaktadır. detaylı bilgi

Tanımlama

değişken_adı = değer;

Örnekler

metin1 = "Ali";
metin2 = "Veli";

tamsayı1 = 10;
tamsayı2 = 571;

ondalık1 = 2300.25;
ondalık2 = 1.56;

ikilideğer1 = doğru;
ikilideğer2 = yanlış;

dizi1 = ["ali","veli","zeki"];
dizi2 = {isim:"değer"};

Yorumlar