Çarp

Verilen sayıları çarpar

Komut

çarp(sayı1,sayı2,...)

Örnekler

örnek1 = çarp(2,8);  // 16

sayı1 = 10;
sayı2 = 2;
örnek2 = çarp(sayı1,sayı2,10);  // 200

Yorumlar