Bul

Verilen metnin içinde, arama yapmak için kullanılır.

Komut

bul(samanlık, iğne)

Örnekler

örnek1 = bul("sua","ua");  // 2
örnek2 = bul("sua","x");  // 0  -- iğne bulunamadığında sıfır döner

Yorumlar