Biçim

Verilen ondalık değerin gösterim biçimini ayarlar, ondalık ve yüzdelik işaretleri tanımlanabilir.

Komut

biçim(değer, ondalık, ondalık_ayraç, yüzdelik_ayraç)

Örnekler

örnek1 = biçim(2981288.589,2,",",".");  // 2.981.288,59

Yorumlar