Alt Metin

Verilen metnin, belirlenen bir yerini almak için kullanılır.

Komut

altmetin(metin, başlangıç, uzunluk)

Örnekler

örnek1 = altmetin("sua",2);  // ua
örnek2 = altmetin("sua",-1);  // a
örnek3 = altmetin("sua",1,2);  // su
örnek4 = altmetin("sua",1,-1);  // su

Yorumlar