SUA.2016.04.29

Dökümanı hazırlananlar:
Eklendi: "uygulama.büyütülebilir" özelliği eklendi
Eklendi: "uygulama.küçültülebilir" özelliği eklendi
Eklendi: "uygulama.boyutlanabilir" özelliği eklendi
Eklendi: "renk(hexkodu)" fonksiyonu eklendi.
Eklendi: uygulama.zemin = renk|resim özelliği eklendi
Eklendi: mutlak() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: kelimekaydır() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: açılankutu.değişti "olayı" eklendi
Eklendi: panel.kenarlık = doğru|yanlış özelliği eklendi
Eklendi: resimli buton özelliği eklendi.

Aşağıdaki özellikler için döküman hazırlanıyor.
Eklendi: durum çubuğu eklendi.
Eklendi: anahtarlıdizi.anahtarlar, anahtarlıdizi.değerler
Eklendi: anahtarlıdizi.anahtarVarmı("anahtar"), anahtarlıdizi.değerVarmı("değer")
Eklendi: dizi.say, dizi.ekle("değer"), dizi.bul("değer"), dizi.temizle()
Eklendi: Dizi içerisinde deper bulma özelliği. bul(["değer1","değer2"],"değer2"); > 2
Eklendi: Liste.veriler() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: "liste.değişenler" eklendi.
Eklendi: anahtarlı dizi değişkenlere değer ekleme, düzenleme özelliği eklendi. "a={b:c}; a.b=d;"
Eklendi: anahtarlı dizi değişkenleri değişken[anahtar] şeklinde özelliği eklendi. (a.b | a[b])
Eklendi: konsol() fonksiyonu eklendi. (Geliştiriciler için Bilgi Konsolu)
Eklendi: aç() fonksiyonuna, parametre gönderici özellik eklendi. aç("aa.sua",{parrametre:değer});
Eklendi: mysql.sorgu ikinci parametre eklendi (S_SATIR gibi)
Eklendi: liste.veriler(), liste.veriler("sekmeli"), liste.veriler("eklenen")
Eklendi: liste.hücre(sütunSıra,satırSıra) || liste.hücre("sütunİsim",satırSıra)
Eklendi: h=liste.hücre(sütunSıra,satırSıra); h.değer,h.hiza,h.renk,h.zemin,h.tip,h.görülebilir
Eklendi: liste.hücreDeğerDeğişti={ ..deyim.. } // olay eklendi (bu.sütunİsim,bu.sütunSıra,bu.satırSıra,bu.hücreDeğer)
Eklendi: eleman.odaklandı={}, eleman.ayrıldı={} olayları eklendi.
Eklendi: @veri.log("log",["select","insert","update","delete"]);
Eklendi: veritabanı hatasında, sql sorgusunun konsolda gösterilmesi
Eklendi: S_SATIR, S_İLK, S_SON, S_DOSYA, S_DİZİN, S_JSON, S_VERSİYON gibi, SUA tanımları eklendi.
Eklendi: yazıcıbelge() yazdırma özelliği eklendi.
Eklendi: veri.say(tablo,nerede); veritabanı satır sayma fonksiyonu eklendi.
Eklendi: webistek() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: başlat() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: yazıcıbelge() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: numara_biçim() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: tarih() fonksiyonu eklendi.
Eklendi: veritabanından tarih bilgisi çekerken, pc ayarına göre geliyordu, orjinal verinin gelmesi sağlandı.
Eklendi: sağ menü() içeriğinden, bağlı elemana ulaşma özelliği eklendi.. a = menü();sil=a.ekle("sil");sil.tıklandı={ bu.eleman.kaldır(); };b=etiket("test");b.menü=a;
Eklendi: dönüştür.json("{..}") , dönüştür.dizi("[..]"); eklendi
Düzeltildi: "renkler.mavi" komutu farklı renkte gözüküyordu düzeltildi.
Düzeltildi: Metin birleştirme komutundaki algılama ve çalışma sorunu düzeltildi.
Düzeltildi: "Eğer" komutunun tek parametreli koşulundaki çalışma sorunu düzeltildi.
Düzeltildi: Kullanıcı fonksiyon tanımlamasında, sağlamlaştırma yapıldı.
Düzeltildi: Form özellikleri ve uygulama özellikleri birleştirildi (örneğin: form.genişlik > uygulama.genişlik)
Düzeltildi: açılankutu() yazarken otomatik tamamlama yardımcısı eklendi.
Düzeltildi: panel.veriler.doldur() fonksiyonundan, anahtarlı diziye göre açılankutu() elemanlarını seçme işlemi yapıldı.
Düzeltildi: veritabanı sorgu işlemlerinde, hızlandırma yapıldı
Düzeltildi: Eleman olay tanımlamasında iç içe süslü parentez kullanıldığında oluşan hata düzeltildi.
Kaldırıldı: biçim() fonksiyonu kaldırıldı (yerine "numara_biçim") eklendi
Kaldırıldı: "tarih" elemanı kaldırıldı (yerine "tarihkutusu") eklendi
Kaldırıldı: "form" elemanı kaldırıldı (yerine "uygulama") kullanılacaktır
Diğer: Ufak Düzeltmeler yapıldı

Yorumlar